UGK Buluşması Afacan’da

UGK Buluşması Afacan Afişi

Gönüllüğün yurt çapında tanınmasını, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlayan bir danışma organı olarak kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi güz dönemi toplantısını İzmir Yenişakran’daki Afacan Gençlik Evi’nde yapacak. 12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek olan toplantıya UGK üyesi sivil toplum kuruluşları katılacak.

Bir sivil girişim olarak ilk kez 2013 yılında toplanmış olan UGK’nın bugün 30 üyesi bulunuyor. Saydam, bağımsız, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir yapı olan UGK, tüm çalışmalarında, evrensel temel hak ve özgürlüklere saygılı , gönüllülerin ve gönüllülüğün yararını gözeten, vizyoner bir eylem, işbirliği anlayışı ve bütünlük içinde hareket ediyor. UGK’nin üyeleri arasında Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Gençlik Servisleri Merkezi, Gençtur, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Sosyal İnovasyon Merkezi, Türkiye Gençlik Federasyonu, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, “Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği (TÜRKİAD), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kızılay, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakf gibi sivil toplum kuruluşlarının yanısıra , Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı gibi kurumlar da yer alıyor.