Perugia Mum Festivali / İtalya

PERUGIA MUM FESTİVALİ (LA CORSA DEI CER)
Yer Gubbio, Perugia / İtalya
Tarih 15 Mayıs
Web http://www.ceri.it

İtalya’nın bilinen en eski festivallerinden biridir. Perugia kentinin Gubbio bölgesinde her yıl mayıs ayında gerçekleşir. Festivalin nasıl başladığına dair iki farklı inanış vardır. İtalyan kültürünün parçası olan diğer festivallerinde çoğunda olduğu gibi bu festival içinde, bir inanış Hristiyan kültürüne diğeri Roma döneminden kalma Pagan inanışına işaret eder.

Birinci hikaye, 12. Yüzyılda Gubbio bölgesinin Psikoposu Aziz Ubaldo’nun ölüm yılı olan 1160’ta ilk kez bu festivalin düzenlendiğini anlatır. 1154 yılında Aziz Ubaldo bölgedeki  11 müttefik şehrin Gubbio’ya katılmasını sağlamıştır.Bu tarihten sonra bölge halkı tarafından çok daha fazla sevilmeye başlamıştır.

İkinci hikaye ise, Roma döneminde, hasat tanrıçası Ceres için yapılan bir festivalin devamı olduğunu anlatır.

Bu “Çelişki” her iki inanışında merkezi olmuş İtalya’nın sahip olduğu pek çok  kültürel unsurun konu başlıklarından biridir.

Festival , şafak vakti güneş doğmadan önce, psikoposun kutsaması ile başlar. 12 yüzyılda yaşayan Azizler Ubaldo, George ve Anthony için devasa birer mumun kentin en yüksek noktasında bulunan İngino Dağı’ndaki St Ubaldo bazilikasına 20’şer kişiden oluşan 3 grup tarafından taşınması ile devam eder. Mumlar 7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kg. ağırlığındadır. İngino Dağı’nın yarışın başlangıç noktasına uzaklığı 4,3 km dir.

Bu mumlar 16.yy ‘a kadar her yıl yeniden balmumundan yapılmış fakat 16 yy’dan sonra daha kolay taşınabilen tahtadan yapılan mumlara dönüştürülmüştür. O yıllarda yapılan bu tahta mumlar hiçbir zarar görmeden günümüze kadar varlığını korumuştur. Ekipleri halktan ayıran rengârenk kıyafetleri vardır. Ekipler başlangıç noktasına geldiğinde tüm halk bir ağızdan”Via ch’eccoli”(İşte Buradalar)diye bağırır.

Bu uzun mesafede takımlar, mumları düşürmemek ve kendileri de ayakta kalmak için bir hayli çaba sarfederler. Yağmurlu havalarda bunu sağlamak oldukça zor olur. Yarış mumların bazilikaya ulaşması ve dikey konumdan yatay konuma geçirilmesi ile son bulur.

Ertuğrul Öztekin, Istanbul, 02.03.2011