Yaşöm’lü Gençlerimiz AGSG Platformu’nda

GENÇTUR’un gençlerin deneyimlerini paylaşmaları ve kendi projelerini hayata geçirmeleri amacıyla oluşturup yönetimini gençlere bıraktığı Yaşayarak Öğrenme Merkezi YAŞÖM’ün koordinatörleri Efehan Danışman ve Ezgi Karaağaç ASHOKA Avrupa Genç Sosyal Girişimciler Platformu’na seçildi.

Ashoka Genç Sosyal Girişimci Platformu Avrupa’nın en parlak genç sosyal girişimcileri arasında iletişim ve işbirliği amacıyla kurulmuş bir platform. Katılımcıların hepsi sosyal etkisi yüksek ve ölçülebilir projelere imza atan genç sosyal girişimciler. YAŞÖM’ün de bu platformda temsil edilmesi kısa sürede hayata geçirdiği projelerin önemini bir kat daha artırıyor. AGSGP’de yer alan gençler bilgi ve becerilerini paylaşıyor, kendilerini sınıyor, projelerini geliştiriyor ve yeni fikirler yaratıyorlar.

Genç Sosyal Girişimci Platformu http://www.changemakerxchange.com/  2012’de Türkiye, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya ve Avusturya’dan 40 genç sosyal girişimciyi 5’er günlük iki çalışma gezisinde buluşturacak.