İÜ Gönüllü Akademisi Herkesi Gönüllü Olmaya Çağırıyor

Gönüllü Akademisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun desteğiyle yürütülen “Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri’’ başlıklı proje tamamlandı.

GENÇTUR’un da arama toplantılarında kolaylaştırıcılık rolü üstlendiği projenin çıktıları 15 Kasım Salı günü kamuoyu ile paylaşılacak. Proje çerçevesinde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük algılarını, deneyimlerini ve eğilimlerini anlamak amacıyla 2448 öğrencinin katılımı ile yapılan araştırmanın sonuçları bir kitap haline getirildi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük ile ilgili buluşma noktaları olacak bir portal tasarlandı ve öğrencilere gönüllülük alanında kapsamlı eğitim hizmetleri verecek Gönüllü Akademisi kuruldu.

Gönüllü Ol İstanbul” başlığı altında yapılacak tanıtım toplantısı başta İÜ öğrencileri olmak üzere İstanbulluları gönüllülük kavramıyla tanıştırarak Gönüllü Akademisi aracılığı ile öğrencilerin gönüllü çalışmalara yönlendirilmesi için ilk adımı oluşturacak. Toplantı ve İstanbul Üniversitesi Gönüllü Akademisi hakkında bilgi almak isteyenler sosyolojimerkezi@istanbul.edu.tr   adresine yazabilir.