GENÇTUR UNDP Raporunda

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği, örnek STK olarak seçtiği 6 kuruluşu tanıtan bir rapor hazırladı.

Raporda aralarında GENÇTUR’un da bulunduğu 6 kuruluş örnek bir sosyal girişim olarak tanıtılıyor.

Kuruluşlarından bugüne kadar yaptıkları işler, toplum yaşamına ve sosyal hayata katkıları nedeni ile örnek sosyal girişim olarak seçilen 6 STK, UNDP tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan raporla tüm dünyaya tanıtılmış olacak.

17 Haziran’da Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampusu’nda kamuoyuna açıklanan rapor, kitap haline getirilerek yayımlanmıştır.