Gençlik Turizmi Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sevgili Gençturlular,

2019 yılından itibaren çalışmalarımızı  “Gönüllü Hizmetler Derneği” olarak sürdürebilmemiz için  gerekli tüzük değişikliğini yapabilmek amacıyla 12 Ocak  2019 Cumartesi günü saat 13.00’de Dernek Genel Merkezinde Olağanüstü Genel Kurulu’muz aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamazsa yine aynı yer ve saatte 19 Ocak 2019  tarihinde  toplanacaktır.

Hepinizi aramızda görmek bizi sevindirecektir.

Sevgilerimizle,

Ali Can Alkan

Genel Sayman

 

Gündem                                                                                                   :

1.     Açılış ve Yoklama

2.     Saygı duruşu

3.     Kongre başkanlık divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi

4.     Tüzük değişikliğinin görüşülmesi  

5.     Dilek ve temenniler

6.     Kapanış