Cinsiyet Ayrımına Karşı Ortak Tavır

GENÇTUR’un da aralarında bulunduğu,  gençlik alanında çalışan 13 sivil toplum kuruluşu, gençlik kamplarındaki cinsiyet temelli düzenlemelere karşı imzaladıkları ortak bir metinle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kaygılarını iletti.

Bakanlık tarafından düzenlenen gençlik kamplarında karma uygulamaya son verilerek, kız ve erkek öğrenciler için ayrı kamplar düzenleneceği hakkında basına yansıyan haberler  üzerine birbirleriyle iletişime geçen 13 STK, üzerinde anlaştıkları bir metni imzalayarak Bakan Suat Kılıç’a iletti.

Kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı düzenlenecek kampların, çocukların büyüdüklerinde edinecekleri toplumsal rollerinde eşitliği ortadan kaldıracağı kaygısıyla oluşturulan metinde bu uygulamanın çocuk ve gençlerin sosyal gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Bakanlığa yollanan metnin tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.