Çevre Dostu YAŞÖM

YAŞÖM her hafta düzenli bir şekilde devam ettirdiği Konuşma Kulüpleri’nin yanı sıra birbirinden farklı atölyeleri ile de adından bolca söz ettirmeye devam ediyor. Bunların bir yenisine geçtiğimiz günlerde Çevre Atölyeleri eklendi. Değişik yaş gruplarında farklı disiplinlerden gelen lisans öğrencisinden master öğrencisine ve çalışanına kadar yaklaşık 15-20 kişiye 2 hafta boyunca ilgiyle izlenen sunumlar yapıldı. Yaşayarak Öğrenme Merkezi olarak bir yeniliğe daha imza attık. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Programında yüksek lisansına devam eden gönüllümüz Mahir Yazar’ın sunumlarıyla “Çevre ve Çevre Politikaları” üzerine halen devletler düzeyinde devam eden güncel konuları tartışma fırsatımız oldu. İki hafta süren seminerler serisinde birinci hafta “Küresel Isınma ve Yenilenebilir Enerji”, ikinci hafta ise “Ekoköyler ve Permakültür” hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirdik.

 1. HAFTA – KÜRESEL ISINMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ Çevre Atölyelerimizin 1. Haftasında Küresel Isınma ve Yenilenebilir Enerji üzerine konuştuk. Öncelikle grubu kaynaştırmak için yaygın öğrenme metotlarına başvurduk. Sonrasında katılımcılarımızdan, atölye süresince ne gibi beklentileri olduğunu birebir yazmalarını istedik. Geri bildirimlerle önümüzdeki haftalarda oluşturacağımız teknikleri ve konuların ayrıntılarını belirlemiş olduk. Arkadaşımız Mahir, sunumunun ilerleyen kısımlarında karbon emisyonu hakkında ülkeler çapında bilgilendirme yaptı. Özellikle gelişmiş ülkelerde (örn. Çin ve ABD) gerçekleşen karbon ticaretini anlattı. Aynı zamanda Kyoto Protokolü üzerine konuşuldu ve her birimizin bu konu hakkındaki fikirleri alındı. Bizlerin görüşünü aldıktan sonra bu protokol üzerine bir tartışma başladı. Konuya vakıf olan katılımcılar daha az bilgi sahibi olan katılımcıların konu hakkındaki bilgilerini derinleştirdi. Sunum, karbon ticareti ve yenilenebilir enerji ile ilgili videoların gösterimi ile daha interaktif bir hale geldi. Mahir arkadaşımız aynı zamanda Türkiye’nin, Dünya Sürdürülebilir Çevre İndeksi sıralamasında 18. Olduğunu gözler önüne sererek yüreklere su serpti. Seminerin sonunda 3-4 kişilik gruplar oluşturarak yenilenebilir enerji konusunda farklı algıları olan farklı grupları temsil ettik. Bu simülasyon oyununda bir grup çok uluslu şirketleri, başka bir grup gelişmekte olan ülkeyi (Türkiye), bir başka grup gelişmiş ülke olurken son grup ise çevre ile ilgili bir STK oldu. Gruplar birbirlerine kendi politikalarını anlatarak ve birbirleri üzerinde etki kurmaya çalışarak birbirlerinin artılarını ve eksilerini konuştular. Atölye sonrası bu çalışma sonrası katılımcıların düşünceleri alındı ve durum değerlendirmesi yapıldı.

2. HAFTA – EKOKÖYLER VE PERMAKÜLTÜR İkinci haftamızda ise üzerine konuşup kafa yorduğumuz konu, sürdürülebilir tarım – sürdürülebilir ekonomi ve bunun canlı bir örneği olarak da dünya genelinde “ekoköy” diye adlandırılan yaşam modelleri oldu. Sunumlarda katılımcıların aktif hale getirildiği yöntemlere başvuruldu. İlk etapta katılımcılara tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bir takım sorular yöneltildi. Bunların bazıları: – Yeşil tüketime katkıda bulunuyor musunuz? – Doğaya zararlı olduğunu bildiğiniz halde kullanmaya devam ettiğiniz ürünler var mı? – Bu ürünlerden vazgeçebilir misiniz? – Bu ürünlerin yerine kullanabileceğiniz alternatif bir ürün ne olabilir? gibi sorulardı. Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda interaktif bir tartışma ortamı oluştu.

Sunum esnasında dünyadaki farklı bölgelerden iyi tarım uygulamaları örnekleri ile ilgili videolar izlendi. En ilgi çekicisi ise no-dig gardening olarak bilinen ve toprak üstü gübreleme çalışmalarına dayanan yöntem hakkındaki video oldu. Sunum sonrasında ilgi çekici bir atölye yaptık. YAŞÖM Çevre Atölyesi Katılımcıları gruplar oluşturarak kendi ekoköylerini kurdular. Her bir gruptan farklı yorumlar ve farklı bakış açıları doğdu. Böylelikle bu sene ilki yapılan Çevre Atölyeleri ile YAŞÖM gelecek seneler için umut verdi.

Volkan İncekara
Deniz Balkaş